Veel elektronica beland in de prullenbak

Afgelopen jaar is er wereldwijd een recordhoeveelheid aan wasmachines, smartphones en ander elektronisch afval weggegooid. Volgens onderzoekers van de Verenigde Naties gaat het om bijna 42 miljoen ton.

Dat komt neer op een rij van 23.000 kilometer aan vrachtwagens gevuld met afval. Minder dan eenzesde van het afval wordt op de juiste manier gerecycled. De onderzoekers wijzen op de risico’s voor het milieu, aangezien elektronische apparaten vaak gevaarlijke stoffen bevatten.

Nederland

Nederlanders gooien relatief veel weg. Per inwoner gaat het om 23,4 kilogram. Daarmee staat Nederland op een zesde plaats. Ter vergelijking, een Afrikaan heeft jaarlijks gemiddeld 1,7 kilogram aan elektronisch afval.

Elektronica is de tak van elektrotechniek die zich bezighoudt met het gedrag van elektronen in actieve componenten (onder meer elektronenbuizen en transistors) of in niet-lineaire componenten (onder meer diodes).

Deze kennis wordt toegepast in apparaten die elektrische stromen en/of elektromagnetische velden manipuleren. Hiermee kan informatie verzonden en/of gemanipuleerd worden, maar ook kan er energie mee verspreid, geregeld en gecontroleerd worden. Deze laatste toepassingen worden bestudeerd in de vermogenselektronica. Alhoewel elektriciteit al langer gebruikt werd om informatie via de telegraaf en de telefoon te verzenden, nam het gebruik van elektronica pas echt een hoge vlucht na de uitvinding van de radio. Hedendaagse elektronica verricht een grote verscheidenheid aan taken. Indien de elektronica wordt toegepast in vliegtuigen dan wordt gesproken over avionica.

Bron NOS.nl en Wikipedia.com