Op jonge leeftijd al mediawijs

De week van de mediawijsheid (november) ligt al even achter ons. Wederom is gebleken dat basisscholen steeds meer inspelen op de mediawijsheid van kinderen. Initiatieven als MediaMasters, Bomberbot, het werken met 3d-printers en Kahoot volgen elkaar in rap tempo op. Waarom is het zo belangrijk dat jonge kinderen al zoveel leren over media?

Mediawijsheid in het basisonderwijs

Vergeleken met 10 jaar geleden is er veel veranderd in het basisonderwijs. Op steeds meer scholen worden lessen in programmeren gegeven. Het gaat dan om programmeren in de basis, maar programma’s als Bomberbot bereiden kinderen hier goed op voor.
Ook de gevaren van internet komen ruimschoots aan bod, zoals in de jaarlijks terugkerende sensatie MediaMasters. Daarin moeten kinderen keuzes maken en vragen beantwoorden over het juiste gebruik van internet. Cyberpesten, hacken en het verstrekken van privacygevoelige informatie komen hierbij aan de orde.

O32

Alles draait om O32, oftewel Onderwijs32. Dit is een initiatief van het vorige Ministerie van Onderwijs, waarbij wordt gesteld dat de basisschool leerling van nu in 2032 toegetreden is tot de maatschappij. Een maatschappij waarin media een groter wordende rol heeft gespeeld. Door te leren programmeren en kennis op te doen over internetvaardigheden, zijn leerlingen goed voorbereid op 2032 en dus hun eigen toekomst.

Voortgezet onderwijs

Leuk dat het basisonderwijs zoveel werk verzet om leerlingen mediawijs te maken, maar hoe gaat dat verder op het voortgezet onderwijs? Daar zien we dat programmeren naar een hoger level wordt getild, dat er – met het oog op samenwerkingen in de Aziatische wereld – zelfs Chinees gegeven wordt en dat leerlingen steeds meer digitaal aanleveren.
Op het voortgezet onderwijs komen leerlingen tevens in aanraking met bedrijven die zich toepitsen op digitale media en mediawijsheid, waarvoor ze laten zouden kunnen gaan werken.

Conclusie

Het onderwijs in Nederland richt zich steeds meer op mediawijsheid en programmeren om leerlingen van u voor te bereiden op de maatschappij van 2032. Initiatieven volgen zich hierin in rap tempo op. Op spelenderwijs maken leerlingen kennis met mediawijsheid en bijhorende middelen.