De nieuwe standaard is high end DDS kwaliteit

Een audiosignaal is een signaal dat informatie voor het hoorbare frequentiegebied bevat. Het woord audio is Latijn en betekent letterlijk ik hoor (van audire= horen).

Een audiosignaal in de lucht is geluid. Om gehoord kunnen worden zal de toonhoogte moeten liggen tussen ongeveer 20 hertz en 14 tot 20 kHz, afhankelijk van de leeftijd van de luisteraar (hoe ouder hoe minder hoge tonen men hoort en hoe minder gevoelig het oor wordt voor bepaalde gebieden. Zie gehoordrempel). Naast de toonhoogte is ook de geluidssterkte van belang. De minimale sterkte van geluid dat een persoon kan horen is de gehoordrempelen de maximaal verdraagbare sterkte is de gehoor-pijngrens.

Ook geluid met hogere of lagere frequenties kan zich door de lucht verplaatsen. Geluid kan met een microfoon opgevangen worden en op deze wijze omgezet worden naar een elektrisch signaal voor opslag, verwerking of versterking.

Digital Data Storage of DDS was een relatief populair back-upmedium voor middelgrote computersystemen gebaseerd op digital audio tape (dat). De banden en het leesmechanisme zijn fysiek gelijk aan digital audio tape. DDS-tapes voldoen echter aan strengere normen dan digital audio tape. Door de betere tapes en een foutcorrectiemechanisme is het mogelijk bestanden op te slaan en foutvrij weer terug te lezen.

Bron: Wikipedia.com